Italiaans

Italiaans
{{Italiaans}}{{/term}}
〈bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord〉 Italian
voorbeelden:
1   het Italiaans boekhouden double-entry bookkeeping

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”